معامله در فارکس

ویژگی ها و کاربرد ها

لوله پلیکا کاربرد های بسیاری دارد

ویژگی ها و کاربرد انواع فولاد

فودلادهای غیرآلیاژی : این فولادها از ۰٫۰۶ تا ۱٫۵ درصدکربن دارند. عناصردیگری نیز با آنها همراه است که درهرحال مقدارآن ها نباید از حد معینی (۰٫۵ درصدسیلیسیم ، ۰٫۸ درصدگوگردومنگنز ، ۰٫۵ درصدآلومینیم یا تیتان ، ۰٫۲۵ درصدمس ) بیشترباشد.

درفولادهای غیرآلیاژی ، کربن نقش تعیین کننده را دارد ،به همین دلیل ،این فولادها به فولادهای کربنی نیزمعروف هستند.

فولادهای آلیاژی : اگرفولادرابرای افزایش و تامین خواص مورد نظر با فلزاتی مانند کرم ، نیکل ، ولفرام ، کبالت ، مولیبدن ، منگنز ، وانادیم و … آلیاژ کنند ، فولادهای آلیاژی به دست می آید .چنانچه مجموع درصد وزنی عناصر موجود در فولاد آلیاژی از ۵ درصد کمتر باشد، آن را فولاد «کم آلیاژ» و چنانچه از۵ درصد بیشتر باشد، «فولاد پرآلیاژ» می نامند. فولادها را از نظر کاربرد به دو نوع فولادهای ساختمانی و فولادهای ابزارسازی تقسیم می کنند.

فولادهای ساختمانی

به فولاد هایی می گویند که از آنها می توان به عنوان مواد اولیه برای ساختمان اسکلت های فلزی ، اسکلت پل ها وهمچنین برای ساختن قطعات وسایل نقلیه ، دستگاهها ، ماشین آلات ، اجزای ماشین (پیچ ومهره ، میله ومحور، یاتاقان غلتشی و … ) استفاده کرد .

امروزه حدود ۹۰ درصد محصولات کاخانه های فولادسازی را فولادهای ساختمانی تشکیل می دهند .

فولادهای ازته شدنی (نیتروژه ) : این فولادها قابلیت جذب ازت را دارند وبه همین دلیل می توان سطح آ ن ها راپس از بهسازی به وسیله ی جذب سطحی ازت سخت کرد . این فولادها جزء فولادهای آلیاژی هستند وممکن است حاوی فلزاتی مانند کرم ، مولیبدن ، وانادیم ، نیکل وآلومینیوم باشند . وجود فلزاتی مانند کرم ، مولیبدن وآلومینیم قابلیت جذب ازت را درفولاد افزایش می دهند . ازاین فولادها درساخت قطعاتی استفاده می شود که نباید هنگام عملیات حرارتی پیچیدگی پیدا شود .

فولادها ی اتوما ت : این فولادها که به آ نها « فولادهای خوش تراش » نیز می گویند ، جزء فولادهای ساختمانی هستند . استحکام این فولادها برحسب درصد عناصر موجود در آن ها متفاوت است . در هنگام براده براری از این فولا دها ، براده های کوتاهی جدا می شوند وسطح خوبی را به دست می دهند . این ویژگی بیشتراز همه مرهون وجود گوگرد s) ) است که مقدار آن دراین گونه فولادها به ۱۸٫۰ تا ۰٫۴ درصد می رسد . وجود گوگرد باعث می شود که فولاد گرم شده ، شکننده شود هنگام براده برداری براده های کوتاهی به وجود آید . به همین دلیل درماشینهای اتومات که براد ه های بلند اختلا لات فراوانی ( مانند پیچیدن براده به دور ابزار وکار ، سا ییدگی وکم شدن دوام ابزار ) رابه وجود می آ ورند ، از فولادهای اتومات استفاده شود . شایان توجه است که وجود گوگرد زیاد دراین فولادها ، استحکام آ نها رادر مقابل ضربه کاهش می دهد . از دیگر معایب فولادهای اتومات عدم قابلیت جوشکاری وتغییر فرم سرد آ ن ها است . فولادهای اتوما ت ( بجزگوگرد ) دارای ۰۷٫۰ تا ۶۵٫۰ درصد ، ۶٫۰ تا ۵٫۱ درصد منگز ۰۵٫۰ تا ۴۰٫ درصد سیلیسیم هستند ودرصورتی که شکنندگی بیشتر براده وسطح مرغوبتر مورد نظر باشد ، ۱۵٫۰ تا ۳٫۰ درصد سرب نیز به آن می افزایند.

فولادهای فنر : فولادهای فنر علاوه بر استحکام کششی زیاد ، باید خاصیت الا ستیسیته خوبی داشته ودربرابر سایش وارتعاش نیز مقاوم باشند . وجود سیلیسیم درفولاد فنر خاصیت الا ستیسیته ووجود کرم استحکام ومقاومت درمقابل خوردگی را افزایش می دهد . این ویژگی ها تنها به درصد عناصر موجود در فولاد بستگی ندارد بلکه با وجود آن ها می توان به وسیله ی عملیات حرارتی وتغییر فرم درحالت سرد ، خواص آن را تغییر داده و ویژگی های مورد نظر را به دست آورد . فولادهای کربنی با ۵٫۰ تا ۱ درصد کربن ، ۳٫۰ تا ۴٫۰ درصد منگز و حداکثر ۰۴٫۰ درصد گوگرد وفسفر درساخت فنرها کابرد زیادی دارند . برای سا خت فنرهای تخت یا مارپیچی که پس از سا خت تحت عملیات حرارتی قرار نمی گیرد ، فولادهای سخت کشیده یا نورد شده به کار می رود . از فولادهای کرم ووانادیم دار ، درساخت فنرهای بزرگ اتومبیل ولکوموتیو استفاده می شود . فولادهای سیسیلیم دار نیز در سا خت فنرهایی کاربرد دارند که استحکام ومقاومت ضربه ای زیاد از آن ها انتظار می رود . این فولادها به طور متوسط ۴٫۰ درصد کربن ، ۷۵٫۰ درصد سیسیایم ، ۹۵٫۰ درصد منگنز با مس یا بدون مس دارند ولی مقدار سیسیلیم آن ها ممکن است تا ۲ درصد نیز برسد . فولادهای منگنز دار مخصوص ساخت فنر خودروها محتوی ۲۵٫۱ درصد منگنز ، ۴٫۰ درصد کربن ، ۲درصد منگنز ، و۴۵٫۰ درصد کربن هستند . استحکام کششی این فولادها به شرط انجام عملیات حرارتی تا ۱۴۰۰ نیوتن برمیلیمتر مربع افزایش می یابد . فولادهای سیسیلیم منگنز دار دارای استحکام کششی زیاد تا حدود ۱۸۵۰ نیوتن بر میلیمتر مربع هستند . نوعی از این فولاد که ۶۴٫۱۵ درصد کرم ، ۳۸٫۴ درصد نیکل ، ۶۸٫۲ درصد مولیبدن ، ۱درصد منگنز ، ۳۲٫۰ درصد سیسیلیم ، ۱۲٫۰ درصد مس و۱۴٫۰ درصد کربن دارد ، درساخت فنر موترهای جت وسایر مواردی که مقاومت در مقابل گرمای زیاد مورد نیاز است ، به کار می روند . نوع دیگری از فولاد فنر با ۵۰ درصد کبالت ، ۲۰ درصد کربن کرم ، ۱۵ درصد ولفرام و۱۰ درصد نیکل وحداکثر ۱۵٫۰ درصد کربن ، ودر دمای ۷۶۰ سانتیگراد ویژگی های خود را حفظ می کند .

فولادهای مخصوص : دامنه ی فولادهای مخصوص به قدری وسیع است که نمی توان درباره ی ویژگی های همه ی آن ها سخن گفت . این فولادها رابه سه گروه : فولادهای نسوز ، فولادهای ضد زنگ وفولادهای ضد مغناطیس ، تقسیم کرده ایم وهریک از آن ها را شرح می دهیم .

فولادهای نسوز ( مقوم درمقابل حرارت وگداختگی )

استحکام این فولادها تا دمای ۶۰۰ درجه سانتیگراد تضمین شده است وتا دمای ۸۰۰ درجه سانتیگراد نیز نمی سوزند. شایان توجه است که درمورد گداختگی وسوختن فولادها دو مطلب مهم مورد نظر است .

الف مقاومت در مقابل تاثیر گاز هایی مانند اکسیژن و اکسیدهای کربن ، بخار آب وگازهای گوگرد دار دردماهای بالا .

ب حفظ خواص مکانیکی در دماهای بالا ، این ویژگی ها بیشتر مرهون کرم موجود درآنها بوده و هر چه دمای کاری آن ها بیشتر باشد ، باید مقدار کرم بیشتری با آن ها آلیا ژ شود تا از سوختن (درشت دانه شدن ) فولاد جلوگیری کند . از این فولادها برای تهیه ورق ، لوله های تا سیسا ت دیگ های بخار ، پره های توربین های گازی و بخاری ، سوپاپ دود موتورهای احتراقی و … استفاده می شود .

ویژگی ها و کاربرد ها

ممکن است بسیار نام لوله پلیکا را شنیده باشید و حتی شاهد نصب آن بوده باشید. لوله هایی که بیشتر برای سیستم لوله کشی فاضلاب به کار می روند. این نوع لوله به اشتباه توسط برخی پولیکا نوشته می شود و نگارش صحیح آن پلیکا است. لوله پلیکا گاه به نام اولین تولیدکننده آن یعنی U-PVC هم در ایران شناخته و نام برده می شود. لوله هایی پلاستیکی مانند و خاکستری که بیشتر به عنوان لوله های فاضلاب از آن استفاده می شود.

لوله پلیکا کاربردها و مزایای فراوانی دارد و یکی از انواع لوله های فاضلاب است که بسیار پر طرفدار می باشد. برای آشنایی با دیگر انواع لوله های فاضلاب و ویژگی های آن ها، می توانید به مقاله مربوط به آن در ویژگی ها و کاربرد ها برچسب مراجعه کنید.

کلیپ آموزشی معرفی لوله پلیکا و ویژگی های آن 🎥

پیش از هر چیزی با دنبال کردن ویدئوی زیر می توانید نکات جالبی درباره ساختار لوله پلیکا و ویژگی ها و مزایای آن بدانید.

علت پرطرفدار بودن لوله پلیکا

کاربردهای زیاد لوله پلیکا باعث شده که بعد از لوله های پلی اتیلن، از پراستفاده و پر مصرف ترین مواد پلیمری به شمار روند و نیاز زیاد به این محصول نشان از افزایش تولید و آینده اقتصادی روشن آن است.
پلیکا بیشترین مطابقت را با نیازهای اقتصادی و مکانیکی در حوزه انتقال آب یا فاضلاب داراست. لوله های پوش فیت پی وی سی که برای انتقال آب و فاضلاب استفاده می شود جدیدترین مدل از مجموع لوله های پلیکاست که هم به سهولت نصب می ویژگی ها و کاربرد ها شود و هم نشت نمی کند.

لوله پرطرفدار پلیکا

لوله پلیکا کاربرد های بسیاری دارد

شما می توانید برای باز کردن انواع لوله های فاضلاب، از خدمات لوله بازکنی در سید خندان و دیگر مناطق تهران و حومه استفاده کنید و با تماس با فنی کار های متخصص ما در این زمینه، از خدمات فوری، تضمینی و ارزان قیمیت لوله بازکنی برچسب بهرمند شوید.
لوله های ویژگی ها و کاربرد ها پولیکای ساخته شده، به یکی از روش های فرآیند اکستروژن و قالب گیری تزریقی به محصول نهایی تبدیل می شوند. بیشترین مقدار پی وی سی اکسترود شده در ساخت انواع لوله پلیکا مثل لوله‌های انتقال آب و فاضلاب، لوله‌های آب تحت فشار به کار می روند.

مزیت های لوله پلیکا

کم وزن بودن پلیکا (پولیکا): لوله پلیکا نسبت به لوله هایی که با دیگر متریال ها ساخته می شود از نظر حجم خیلی فرق دارد. سبک بودن از مزایای لوله های پلیکاست. همین موضوع ایمنی کارگران را در محیط کار به شدت افزایش می دهد و بر سبک شدن سازه تاثیر زیادی می گذارد.

مقاومت در برابر خوردگی و پوسیدگی: از آنجا که لوله پلیکا غیر رساناست و در برابر فعل و انفعالات الکتروشیمیایی که اسیدها و نمک ها دارند مقاوم است دچار خوردگی و پوسیدگی نمی شود و چون در سطح داخلی و خارجی همین شرایط را دارد برای جاهایی که خاک مهاج دارد مناسبتر است.

مقاوم در برابر ضربه: ساختار پلیکا به نحوی است که در برابر ضربات نه خیلی شدید مقاوم است و به راحتی نمی شکند. این خاصیت پلیکا، آن را از لوله هایی که با خاک رس بتن یا مواد دیگری ساخته می شود در موقعیت برتری قرار می دهد.
کاهش ضریب اصطکاک: مقاومت برابر جریان و کاهش اصطکاک سیال به علت صاف بودن دیواره های لوله پلیکا از مزایای آن است.

لوله پی وی سی

لوله های پلیکا به لوله های پی وی سی هم معروف هستند


عدم تاثیرگذاری روی کیفیت آب: لوله پلیکا (پولیکا) به هیچ وجه کیفیت آب انتقال داده شده را تغییر نمی دهد.

مقاومت شیمیایی: لوله پلیکا تا حدود 140 درجه فارنهایت در برابر انواع مواد شیمیایی و بسیاری از مواد شیمیایی که در منازل پیدا می شود از خود مقاومت نشان می دهد و دچار آسیب نمی شود.

عایق حرارتی: لوله پلیکا نسبت به دیگر انواع لوله به ویژه قدیمی ترها نسبت به حرارت رسانایی کمتری دارد و این خاصیت آن را یک عایق حرارتی مناسب برای انواع پروژه ها می کند.

برای رفع مشکلات فاضلاب منزل خود از خدمات لوله بازکنی در شریعتی و دیگر خیابان های تهران استفاده کنید. فقط کافیست محدوده مورد نظر خود را در سایت برچسب جست و جو کنید و پس از تماس با لوله بازکن های حرفه ای و با سابقه ما در این زمینه، در اسرع وقت مشکل خود را حل کنید.

انعطاف پذیری و مقاومت در برابر فشار: هم متخصصان پلیکا (پولیکا) را با مقاومت زیادش در برابر فشار می شناسند. با وجود آنکه پلیکا از ترکیب مواد پی وی سی خشک ساخته شده در برابر فشار تا حد زیادی مقاومت می کند و نمی شکند.

انواع کاربردهای لوله پولیکا

• استفاده از لوله پلیکا در شبکه های آب رسانی تحت فشار
• کاربردهای شهری و صنعتی
• پوشش کابل های مخابراتی
• انتقال فاضلاب های خانگی
• پوشش کابل های شبکه برق و نیرو

جمع بندی:

علل پر استفاده بودن لوله پلیکا چیست؟

پلیکا بیشترین مطابقت را با نیازهای اقتصادی و مکانیکی در حوزه انتقال آب یا فاضلاب داراست.

آیا سبک بودن وزن لوله های پلیکا، یک مزیت محسوب می شود؟

بله؛ این موضوع ایمنی کارگران را در محیط کار به شدت افزایش می دهد و بر سبک شدن سازه تاثیر زیادی می گذارد.

مقاومت لوله های پلیکا در برابر عوامل مختلف چگونه است؟

لوله پلیکا در برابر خوردگی و پوسیدگی توسط مواد شیمیایی، ضربه و فشار و… بسیار مقاوم است.

کاربردهای نقره چیست و چه خصوصیاتی دارد؟

کاربرد نقره چیست علوم هفتم

همه چیز درباره کاربرد و خصوصیات نقره

ویژگی های نقره چیست؟ | کاربرد نقره در صنعت | برق و الکترونیک | جواهرات و ظروف نقره | صنعت پزشکی

نقره فلزی سفید رنگ، جذاب و درخشنده است که به دلیل کمیاب و با ارزش بودن آن در طول تاریخ برای ساخت جواهر آلات، مدال ها و سکه استفاده شده است و امروزه در بسیاری از صنایع کاربردهای گسترده ای دارد.

این فلز گرانبها در زمینه های مختلف از الکتریسیته و تولید انرژی خورشیدی گرفته تا داروسازی، پزشکی، لحیم کاری، تولید ترکیبات شیمیایی، ضرب سکه، عکاسی و مسائل بهداشتی مورد توجه است و به عنوان جذاب ترین فلز بعد از طلا شناخته شده است.

در ادامه قصد داریم درباره ویژگی ها و کاربردهای نقره در زندگی صحبت کنیم، با کوکا همراه باشید.

ویژگی های نقره چیست؟

این فلز گرانبها در برابر خوردگی و اکسیداسیون از خود مقاومت نشان می دهد (نه به اندازه طلا!) و به عنوان بهترین رسانای گرما و الکتریسیته شناخته شده است، از سوی دیگر به دلیل خواص ضد میکروبی و غیر سمی بودن آن در داروسازی و پزشکی کاربرد دارد.

درخشندگی و سطح بالای انعکاس این فلز آن را برای ساخت جواهرات، ظروف نقره ای و آینه مناسب کرده است. به علاوه قابلیت انعطاف پذیری آن در تبدیل شدن به ورق و شکل پذیری فوق العاده برای ایجاد سیم های نازک و منعطف، این فلز را به یکی از بهترین انتخاب ها برای کاربردهای صنعتی تبدیل کرده است.

نقره حساسیت به نور دارد و به همین دلیل در عکاسی سنتی از آن استفاده می شود.

نقره را می توان به پودر یا خمیر تبدیل کرد، آن را تراشید، با فلزات دیگر آلیاژ کرد، به صورت ورق های قابل چاپ مسطح کرد، به شکل سیم مورد استفاده قرار داد و یا حتی به عنوان کاتالیزور از آن بهره برد.

این فلز نسبت به طلا بیشتر در دسترس بوده و قیمت به مراتب کمتری دارد.

ویژگی های نقره باعث شده این فلز در عرصه صنعتی بدرخشد در حالی که سابقه طولانی در ضرب سکه و جواهرات نیز داشته و جایگاه خود را به عنوان فلز نماد ثروت و اعتبار حفظ کرده است.

کاربردهای نقره چیست؟

1. برق و الکترونیک

اولین استفاده از نقره در صنعت الکترونیک است زیرا رسانایی گرمایی و الکتریکی بی نظیر نقره در بین همه فلزات باعث شده به راحتی نتوان آن را با عناصر کم هزینه جایگزین کرد.

به عنوان مثال در سوئیچ های الکتریکی از مقدار کمی نقره به عنوان اتصال دهنده استفاده می شود، کافیست اتصال دهنده ها را وصل کنید تا سوئیچ روشن شود و آن ها را از هم جدا کنید تا سوئیچ خاموش شود.

اتومبیل ها و لوازم خانگی همگی دارای تعداد زیادی اتصال دهنده هستند که المان های الکترونیکی را کنترل می کنند و در سوئیچ های قدرتمند صنعتی نیز از نقره استفاده می شود.

اما چگونه نقره از دل زمین به این دستگاه های الکترونیکی راه پیدا کرده است؟

در واقع نقره از معادن نقره یا معادن سرب و روی – که نقره محصول جانبی آن ها می باشد – استخراج می شود، سپس با ذوب و تصفیه، نقره را از سنگ معدن جدا کرده و آن را به شکل شمش یا ذرات در می آورند. در صنعت الکترونیک به نقره با بالاترین خلوص (99.99 درصد خلوص) نیاز است.

با حل شدن نقره خالص در اسید نیتریک، نیترات نقره تولید می شود که می تواند به صورت پودر یا ورقه در آید و سپس به اتصال دهنده یا خمیرهای نقره ای مانند خمیر رسانای ساخته شده با آلیاژ نقره – پالادیوم تبدیل شود.

خمیر نقره کاربردهای زیادی دارد که از آن جمله می توان به سوئیچ غشایی و یخ زدایی شیشه عقب در اتومبیل ها اشاره کرد. مسیرهای مداری و همچنین خازن های سرامیکی چند لایه در الکترونیک نیز به خمیر نقره متکی هستند.

یکی دیگر از کاربردهای روز افزون خمیر نقره در سلول های خورشیدی و برای تولید انرژی می باشد.

نانو نقره نیز تکنولوژی جدیدی است که در آن از نقره به اندازه ذرات بسیار کوچک تر (1 تا 100 نانومتر) استفاده می شود و دنیای جدیدی به روی علم و تکنولوژی گشوده است.

به عنوان مثال الکترونیک چاپی با استفاده از جوهرهای رسانای نانو نقره کار می کند و برچسب های شناسایی فرکانس رادیویی یکی از کاربردهای قدرتمند الکترونیک چاپی هستند که برای ردیابی موجودی بهتر از بارکد عمل می کنند زیرا اطلاعات بیشتری را ذخیره کرده و حتی بدون خط دید مستقیم می توانند از فاصله دور خوانده شوند.

از دیگر کاربردهای الکترونیکی نقره می توان به باتری هایی اشاره کرد که از اکسید نقره یا آلیاژهای روی-نقره ویژگی ها و کاربرد ها استفاده می کنند. این باتری های سبک وزن و ظرفیت بالا در دماهای بالا نسبت به سایر باتری ها عملکرد بهتری از خود نشان می دهند.

اکسید نقره در باتری های دکمه ای موجود در دوربین ها و ساعت ها و همچنین در کاربردهای هوا فضا و دفاعی استفاده می شود، باتری های روی-نقره نیز جایگزین خوبی برای باتری های لیتیوم در لپ تاپ ها و ماشین های برقی می باشند.

2. تولید انرژی

همان طور که قبلا گفته شد از خمیر نقره برای ساخت پنل های خورشیدی استفاده می شود. اتصال دهنده های خمیر نقره که روی سلول های خورشیدی چاپ شده اند جریان الکتریکی را گرفته و حمل می کنند. این جریان زمانی تولید می شود که انرژی خورشیدی روی لایه نیمه رسانای سلول اثر بگذارد، سلول های خورشیدی یکی از کاربردهای مهم نقره هستند که به سرعت در حال رایج شدن می باشند.

این فلز به دلیل خاصیت بازتاب کننده، انرژی خورشیدی را به اتصال دهنده هایی که از نمک برای تولید الکتریسیته استفاده می کنند منعکس می کند.

در انرژی هسته ای نیز از نقره استفاده می شود. این فلز سفید اغلب در میله های کنترل برای گرفتن نوترون ها و کاهش سرعت شکافت در راکتورهای هسته ای استفاده می شود. قرار دادن میله های کنترل در هسته، سرعت واکنش را کاهش می دهد در حالی که عدم استفاده از آن ها باعث افزایش سرعت واکنش می شود.

3. لحیم کاری

در لحیم کاری از مقاومت کششی و شکل پذیری بالای نقره برای ایجاد اتصالات بین دو ویژگی ها و کاربرد ها قطعه فلزی استفاده می شود. از آن جا که در لحیم کاری دمای بالا و دمای پایین نیازی به نقره چندان خالص نیست می توان از ضایعات نقره برای آن ها استفاده کرد.

لحیم کاری به ایجاد اتصالات محکم در وسایل مختلف از دریچه های گرمایشی و تهویه مطبوع گرفته تا لوله کشی کمک می کند.

لازم به ذکر است خاصیت ضد باکتریایی و غیر سمی بودن نقره، این فلز را به جایگزین عالی برای اتصالات پایه سرب در لوله های آب تبدیل کرده است.

4. تولید محصولات شیمیایی

نقره به عنوان کاتالیزور برای تولید دو ماده شیمیایی مهم یعنی اکسید اتیلن و فرمالدئید عمل می کند.

از اکسید اتیلن برای تولید پلاستیک های قالبی مانند دستگیره های پلاستیکی و پلاستیک های انعطاف پذیر مانند پلی استر استفاده می شود. این ماده، ترکیب اصلی سازنده ضد یخ نیز می باشد.

این در حالیست که از فرمالدئید برای ساخت پلاستیک، رزین جامد و به عنوان پوشش محافظ و همچنین ضد عفونی کننده و مومیایی کننده استفاده می کنند.

نقره به عنوان کاتالیزور سرعت واکنش ها را افزایش می دهد.

5. سکه و سرمایه گذاری

نقره نیز مانند طلا از دیرباز تاکنون برای تهیه سکه استفاده می شده زیرا فلزی گرانبها و کمیاب است، خوردگی پیدا نمی کند، تنها در دمای نسبتا بالا ذوب می شود، دوام خوبی دارد و از درخشش و جذابیت فوق العاده ای برخوردار است، به همین دلیل مردم برای ذخیره ثروت خود از آن استفاده می کنند.

در گذشته سکه های نقره رایج بود اما در حال حاضر ویژگی ها و کاربرد ها شمش نقره برای این منظور کارایی دارد.

قدرت انعطاف پذیری بالای نقره نیز آن را به عنوان گزینه خوبی برای طراحی و ضرب ارز تبدیل کرده است.

6. جواهرات و ظروف نقره

دو کاربرد سنتی نقره استفاده از آن در تولید جواهر آلات و ظروف نقره می باشد. ویژگی هایی همچون قابلیت انعطاف پذیری، انعکاس پذیری، درخشندگی و همچنین کمتر بودن قیمت آن نسبت به طلا باعث شده نقره انتخاب مناسبی برای این منظور باشد.

نقره در برابر اکسیداسیون و خوردگی مقاومت می کند اما ممکن است لکه دار شود که با کمی جلا می توان این مشکل را حل کرده تا به اندازه یک عمر بدرخشد.

از آن جا که نقره، نرم و لطیف است باید با فلزات پایه مانند مس آلیاژ شود که نمونه آن نقره استرلینگ با 92.5 درصد نقره و 7.5 درصد مس می باشد.

گاهی نیز از فلزات پایه با روکش نقره برای تولید جواهرات و ظروف استفاده می کنند که نسبت به نقره هزینه کمتری دارند.

7. عکاسی

عکاسی یکی از اصلی ترین زمینه های کاربرد صنعتی نقره تا ظهور رسانه های دیجیتال بوده زیرا عکاسی با دوربین های سنتی به حساسیت نوری کریستال های هالید نقره موجود در فیلم ها متکی است.

هنگامی که فیلم در معرض نور قرار می گیرد کریستال های هالید نقره تغییر می کنند تا تصویر نهفته در آن را که می تواند به یک عکس تبدیل شود ثبت کنند.

نقره ای که در عکاسی استفاده می شود نباید با صفحه نقره ای سینما اشتباه گرفته شود، این عبارت به نقره موجود در فیلم ها اشاره ندارد بلکه به صفحه عدسی نقره ای بر می گردد که فیلم های اولیه در آن نمایش داده می شدند.

8. پزشکی

یون های نقره با جذب اکسیژن به عنوان کاتالیزور عمل کرده و با تداخل در تنفس باکتری ها باعث از بین رفتن آن ها می شوند. این خاصیت آنتی بیوتیکی نقره به همراه غیر ویژگی ها و کاربرد ها سمی بودن آن هزاران سال است در پزشکی مورد استفاده قرار گرفته است.

قبل از آن که استفاده از آنتی بیوتیک ها گسترش پیدا کند، اغلب برای کمک به بهبود زخم ها فویل نقره ای دور زخم می پیچیدند و از نقره کلوئیدی و کمپلکس های نقره-پروتئین موضعی یا خوراکی برای مقابله با بیماری ها استفاده می کردند.

از مواد حاوی نقره برای پیشگیری و درمان عفونت در قطره های چشمی و بهداشت دندان نیز استفاده شده است.

اگرچه نقره سمی نیست اما مصرف مداوم مقادیر اندک آن در در طول زمان می تواند به بیماری آرگیریا یا پوست آبی منجر شود. در این بیماری، نقره در بافت های بدن جمع شده و هنگام قرار گرفتن در معرض آفتاب به آن ها رنگ خاکستری مایل به آبی می دهد.

مصرف مقادیر زیاد نقره می تواند اثرات منفی روی بدن داشته باشد به همین دلیل با وجود ادعاهای مطرح شده درباره مفید بودن نقره کلوئیدی برای همه مردم، پزشکان در استفاده از نقره کلوئیدی احتیاط می کنند.

امروزه با افزایش میکروب های مقاوم به آنتی بیوتیک، نیاز به استفاده از نقره در بیمارستان ها افزایش داده است زیرا با مقادیر کم نقره می توان سطح بیمارستان و تجهیزات پزشکی را در مقابل گسترش عوامل بیماری زا محافظت کرد.

گفته شده نقره موجود در تجهیزات جراحی، پانسمان زخم ها و پمادها از زخم ها در برابر عفونت محافظت می کند، همچنین سیلور سولفادیازین به خصوص برای افرادی که دچار سوختگی شده اند بسیار مفید است زیرا باکتری ها را از بین برده و به پوست اجازه رشد مجدد می دهد.

درمان های یون نقره نیز عفونت های استخوانی را بهبود بخشیده و امکان بازسازی بافت های آسیب دیده را فراهم می کنند.

9. آینه و شیشه

جلا دادن نقره باعث می شود این فلز سطح بسیار بازتابنده ای پیدا کند، این خاصیت نقره از دیرباز تاکنون به خصوص در ساخت آینه ها استفاده می شده است.

به عنوان مثال از قرن نوزدهم آینه ها با پوشش یک سطح شیشه ای شفاف از لایه نازکی از نقره ساخته می شوند، اگرچه در آینه های مدرن از فلزات دیگر مانند آلومینیوم نیز استفاده می شود.

بسیاری از پنجره های ساختمان های مدرن نیز با لایه ای شفاف از نقره پوشانده شده اند که در فصل تابستان نور خورشید ویژگی ها و کاربرد ها را منعکس کرده و فضای داخل ساختمان را خنک نگه می دارد.

در هوا فضا نیز با کمک کاشی های نقره ای از فضا پیما در برابر نور خورشید محافظت می کنند.

10. موتور اتومبیل ها

یاتاقان موتور خودروها به نقره متکی است و قوی ترین یاتاقان ها از فولادی که با نقره آب کاری شده ساخته شده استفاده می کنند زیرا نقطه ذوب بالای این فلز باعث افزایش مقاومت آن در برابر دمای بالای موتور می شود.

نقره همچنین به عنوان روان کننده عمل می کند تا اصطحکاک بین بلبرینگ و محفظه آن را کاهش دهد.

11. جوایز و مدال

نقره از فلزات با شکوه است که به عنوان دومین فلز محبوب بعد از طلا شناخته شده است. به دلیل جایگاه عالی نقره به عنوان یک فلز گرانبها از آن برای اعطای جوایز برندگان مقام دوم در مسابقات مختلف استفاده می شود.

مشهورترین جایزه نقره، مدال مقام دوم در مسابقات المپیک است. نقره همچنین نمادی از افتخار، شجاعت و موفقیت می باشد و به همین دلیل بسیاری از سازمان های نظامی، کارفرمایان، باشگاه ها و انجمن ها از جوایز نقره ای یا نقره ای رنگ استفاده می کنند.

12. آب، غذا، بهداشت

خواص ضد باکتریایی نقره از هزاران سال پیش و حتی قبل از آن که میکروب ها شناخته شوند مورد استفاده قرار می گرفته است و ظروف و سکه های نقره به عنوان ابزاری برای جلوگیری از خراب شدن مایعات شناخته شده بودند.

امروزه از پوشش نقره ای برای جلوگیری از تجمع باکتری در فیلترهای آب پایه کربن استفاده می شود و یون های نقره در سیستم های تصفیه آب، اکسیژن را حمل کرده و میکروب ها را از بین می برند.

یون های نقره-مس نیز می توانند جایگزین مناسبی برای ماده کلر خورنده برای ضد عفونی کردن استخرها و تانکرها باشند.

خواص ضد میکروبی نقره که آن را برای دارو و تصفیه آب مفید ساخته در حال حاضر در مواد غذایی و بهداشت نیز استفاده می شود، به عنوان مثال پوشش های نانو نقره روی بسته بندی های غذایی و یخچال ها اعمال می شوند و بسیاری از محصولات جدید مانند ماشین لباسشویی، لباس ها و محصولات بهداشت شخصی از این مزیت آن بهره می برند.

پلی استال؛ معرفی، کاربردها، مزایا و ویژگی‌ها

پلی استال؛ معرفی، کاربردها، مزایا و ویژگی‌ها

پلی استال از ترمو پلاست‌های گرمانرم است که در پلاستیک‌ های مهندسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از نام‌های دیگر پلی استال می‌ توان به دل‌رین، هوستافرم، دراکن، سلکن و الترافرم اشاره کرد. رزین‌های پلی استال که به آن پلی اکسی متیل نیز می‌گویند، در صنایع مختلف از جمله کشاورزی، حمل و نقل، ساختمان و. کاربردهای گسترده‌‌ای دارد. صنایع الکتریکی و الکترونیکی بزرگترین بازار مصرف این ماده هستند؛ پلی استال‌ها در ساخت قطعات الکتریکی و الکترونیکی نظیر سوئیچ‌ها، تلفن، ماشین‌های اداری، دکمه‌های صفحه کلید کامپیوتر و پرینترها کاربرد دارند.

پلی استال چه مشخصاتی دارد؟

دانسیته پلی استال بین 1.41 تا 1.43 گرم بر سانتی‌متر و دمای ذوب آن برابر 165 تا 175 درجه سانتی گراد است. پلی استال اگر در دمای بالاتر از نقطه ذوب خود قرار گیرد، پلیمر تجزیه شده و گازهای سمی آزاد می‌کند. حلال‌های پلی استال DMF (دی متیل فرم آمید)، دی کلرو بنزن و دی متیل بنزن هستند و دمای انتقال شیشه‌ای پلی استال، برابر منفی 75 درجه سانتی گراد است. پلی استال هنگام سوختن به سختی آتش می‌گیرد، در شعله می‌سوزد و به سوختن ادامه می‌دهد، شعله آن آبی و غیر قابل رویت است. همچنین پلی استال بدون دود می‌سوزد، در شعله چکه کرده و بوی سمی (بوی فرمالدئید) از خود آزاد می‌کند.

کاربردهای پلی استال کدامند؟

• ساخت چرخ دنده و پیچ
• ساخت فنر
• همجواری با قطعات فلزی که دارای دوران زیادی هستند.
• تولید یاتاقان، محور، بوش‌ها و قرقره‌ها
• ساخت دستگیره
• تولید قطعات پمپ
• تولید هواکش
• ساخت تسمه نقاله
• تولید قطعات ماشین آلات صنعتی
• صنعت نساجی
• صنایع الکتریکی و الکترونیکی
• صنایع خودروسازی
• ساخت بست، نگهدارنده و خارها
• قطعات برف پاک‌کن
• تولید لولای درب باک بنزین و اهرم قفل
• ساخت بوش‌های پلاستیکی بین بلبرینگ‌ها
• ساخت لوازم خانگی، فندک و وسایل ورزشی
• ساخت محصولات اکسترودی مانند ورق‌ها، لوله‌ها، میله‌ها و تجهیزات پزشکی نظیر شیر قلب مصنوعی، پروتزهای پا و زانو

مزایای پلی استال چیست؟

• مقاومت سایشی بالا
• استحکام بالا
• مقاومت حرارتی بالا
• دارا بودن خواص الکتریکی خوب
• جذب ویژگی ها و کاربرد ها رطوبت پایین
• دارا بودن خواص الاستیسیته
• ضریب اصطکاک پایین
• مقاومت در برابر حلال‌ها و مواد شیمیایی
• مقاومت به فشردگی و ضربه حتی در دماهای پایین
• قابلیت ماشین‌کاری عالی به‌ویژه در ماشین آلات اتوماتیک

پلی استال همچنین با سطوح فلزی خوب کار می‌کند و حتی پس از استفاده طولانی مدت نیز به ندرت خراب می‌شود.

معایب پلی استال کدامند؟

• بد رنگ شدن در برابر حرارت بالا
• آزاد کردن گاز سمی هنگام حرارت دیدن بیش از دمای ذوب خود
• مقاومت پایین در برابر نور خورشید
• مقاومت پایین در برابر خراشیدگی بخصوص در محیط‌های کثیف
• مقاومت پایین در برابر عوامل اکسید کننده، اسیدها و بازها

انواع پلی اکسی متیلن‌ها

• پلی استال انتی استاتیک
• پلی استال قابل شناسایی با فلزیاب
• پلی استال هادی

پلی استان چگونه تولید می‌شود؟

پلی استال‌ های معمولی از فرمالدئید تهیه می‌شوند که به آن پلی اکسی متیلن نیز گفته می‌شود. فرآیند پلیمریزاسیون فرمالدئید از طریق آغازگرهای آنیونی مانند تری فنیل فسفین انجام می‌شود. پلی استال برای نخستین بار در سال 1956 توسط شرکت دوپونت تولید شد و با نام تجاری دلرین در بازار عرضه شد. درصد بلورینگی در پلی استال بالاست و به دلیل ویژگی‌هایی که دارد می‌توان از آن بعنوان جایگزین فلزات غیرآهنی استفاده کرد. با افزودن الیاف شیشه به پلی استال‌ها می‌توان سفتی و مقاومت خزشی آن را بهبود بخشید.

آیا احداث واحدهای تولید پلی استال سودآور خواهد بود؟

علاقمندان به صنعت پتروشیمی می‌توانند اقدام به احداث واحدهای تولیدی پلی استال کنند؛ به دلیل این که محصول تولیدی، سود قابل توجهی دارد، این طرح، مزایای بسیاری برای تولیدکنندگان خواهد داشت.

مواد اولیه مورد نیاز برای تولید این ماده را می‌توان از پتروشیمی‌های فعال داخل کشور تامین کرد. همچنین، در کشور ما و نیز در منطقه خاورمیانه، واحد تولید کننده پلی استال رزین وجود ندارد و تمامی نیازهای منطقه و ایران از طریق واردات از کشورهای اروپایی و چین تامین می‌شود. بنابراین به دلیل بی‌رقیب بودن این محصول، می‌توان یک بازار انحصاری ایجاد کرد.

علاوه بر این‌ها، پلی استال مصارف گوناگونی در صنایع مختلف دارد، در نتیجه تقاضا نیز برای این ماده فراوان است.

هوش مصنوعی (هوش ماشینی) چیست؟ | تاریخچه، ویژگی ها و کاربردها

هوش مصنوعی (AI) قرار است در آینده تبدیل به یک تکنولوژی تعیین کننده و بارز شود. اما این فناوری دقیقا چیست و چگونه بر زندگی ما تاثیر می‌گذارد؟ با توجه به اینکه هوش مصنوعی (هوش ماشینی) بحث علمی قرن حاضر است، این مقاله بینشی در مورد این علم و اخبار مربوط به آن را ارائه می‌دهد.

آنچه در ادامه می‌خوانید

تاریخچه هوش مصنوعی

اصطلاح هوش مصنوعی در سال 1956 ابداع شد، اما امروزه به لطف افزایش حجم داده‌ها، الگوریتم‌های پیشرفته و بهبود قدرت محاسباتی و ذخیره‌سازی محبوبیت بیشتری پیدا کرده است. تحقیقات اولیه هوش ماشینی در دهه 1950 موضوعاتی مانند حل‌مسئله و روش‌های نمادین را مورد بررسی قرار داد و با سوال ریاضیدان آلن تورینگ «آیا ماشین‌ها می‌توانند فکر کنند؟» شکل گرفت.

هوش مصنوعی چیست؟

هوش مصنوعی (AI) شاخه وسیعی از علوم کامپیوتر است که به ساخت ماشین‌های هوشمند می‌پردازد. این ماشین‌ها قادر به انجام وظایفی هستند که معمولا به هوش انسانی نیاز دارند. در سراسر دنیا دانشمندان این ویژگی ها و کاربرد ها حوزه تعاریف متعددی را در قالب مقالات تخصصی ارائه داده‌اند برای مثال پاتریک وینستون، استاد هوش ماشینی و علوم کامپیوتر، این فناوری را اینگونه تعریف می‌کند: «الگوریتم‌هایی که توسط محدودیت‌ها فعال می‌شوند، در معرض نمایش‌هایی قرار می‌گیرند که از مدل‌هایی پشتیبانی می‌کنند که هدف‌هایشان حلقه‌هایی است که تفکر، ادراک و عمل را به هم گره می‌زنند». این تعاریف ممکن است برای افراد عادی انتزاعی و غیرقابل درک به نظر برسند، برای همین در ادامه با تعاریف و بیان ساده‌تر به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم. با ما همراه باشید.

معرفی هوش ماشینی

هوش مصنوعی به زبان ساده

طبق نظریه دو دانشمند بزرگ پیتر نورویگ و استوارت راسل، اگر بخواهیم برای هوش ماشینی تعریفی به زبان عامیانه داشته باشیم، این علم در این چهار حوزه تعریف می‌شود:

  • انسان اندیشی
  • عقلانی فکر کردن
  • انسانی عمل کردن
  • منطقی عمل کردن

چهار نوع هوش مصنوعی

در ادامه 4 نوع هوش ماشینی را معرفی می‌کنیم.

1. ماشین های واکنشی

اگر بخواهیم معرفی هوش مصنوعی را در یک جمله انجام دهیم باید بگوییم یک ماشین واکنش‌گرا از ابتدایی‌ترین اصول این تکنولوژی پیروی می‌کند و همانطور که ار نامش پیداست، می‌تواند از هوش خود برای درک و واکنش به دنیای مقابل استفاده کند. یک ماشین واکنشی نمی‌تواند یک حافظه را ذخیره کند و در نتیجه نمی‌تواند به تجربیات گذشته برای تصمیم گیری در زمان تکیه کند.

یک نمونه معروف از ماشین واکنشی Deep Blue است که توسط IBM در دهه 1990 به عنوان یک ابر رایانه شطرنج طراحی شد و استاد بزرگ بین‌المللی گری کاسپاروف را در یک بازی شکست داد. دیپ بلو فقط می‌توانست مهره‌های روی صفحه شطرنج را شناسایی کند و بداند که هر کدام از آنها بر اساس قوانین شطرنج چگونه حرکت می‌کنند، موقعیت فعلی هر مهره را تصدیق کند و منطقی‌ترین حرکت را در آن لحظه تعیین کند.

2. حافظه محدود

هوش مصنوعی از نوع حافظه محدود، توانایی ذخیره داده‌ها و پیش‌بینی‌های قبلی را هنگام جمع آوری اطلاعات و سنجش تصمیم‌های بالقوه دارد. اساساً به دنبال سرنخ‌هایی در مورد آنچه ممکن است در آینده رخ دهد، به گذشته نگاه می‌کند. این مدل پیچیده‌تر است و امکانات بیشتری را نسبت به ماشین‌های واکنش‌پذیر ارائه می‌دهد. و همان‌طور که پیداست کاربردهای این نوع از هوش ماشینی در کامپیوتر و برنامه‌های آن بی‌نهایت هستند.

هنگام استفاده از هوش مصنوعی حافظه محدود در یادگیری ماشین، شش مرحله باید دنبال شود:

  • داده‌های آموزشی باید ایجاد شود
  • مدل یادگیری ماشین باید ایجاد شود
  • مدل باید قادر به پیش بینی باشد
  • مدل باید قادر به دریافت بازخورد انسانی یا محیطی باشد، که بازخورد به عنوان داده ذخیره شود
  • این مراحل باید به عنوان یک چرخه تکرار شوند

3. نظریه ذهن

از نظر ماشین‌های هوش مصنوعی، این بدان معنی است که این علم می‌تواند احساسات انسان‌ها، حیوانات و سایر ماشین‌ها را درک کند و از طریق خوداندیشی و تصمیم‌گیری تصمیم بگیرد. سپس از این اطلاعات برای تصمیم‌گیری خود استفاده کند.

4. خودآگاهی

در آینده نزدیک زمانی که تئوری ذهن در هوش مصنوعی ایجاد شود، در واقع گام نهایی برای این علم خواهد بود. این نوع هوش مصنوعی دارای آگاهی در سطح انسانی است و وجود خود در جهان و همچنین حضور و وضعیت عاطفی دیگران را درک می‌کند. این مدل می‌تواند بر اساس نحوه ارتباط آنها بفهمد که دیگران ممکن است به چه چیزهایی نیاز داشته باشند. خود‌آگاهی در هوش ماشینی نیز به محققان انسانی متکی است که مقدمات آگاهی را درک کنند و سپس یاد بگیرند که چگونه آن را تکرار کنند.

تفاوت هوش مصنوعی و برنامه نویسی

کاربرد هوش مصنوعی

در حالی که مفاهیم هوش مصنوعی و برنامه نویسی اهداف متفاوتی دارند، همیشه یک بحث حل نشده وجود دارد که در دنیای برنامه نویسی، هوش مصنوعی مورد نیاز نیست. اجازه دهید مسائل را ساده‌تر بررسی کنیم و ثابت کنیم که کدنویسی و هوش ماشینی با هم وجود دارند و قابل مقایسه نیستند.

فضای انسانی را فقط با هوش مصنوعی می‌توان اجرا کرد. در مقابل کدنویسی آزمون مهارت انسان است که تا چه میزان می‌تواند پیچیدگی برنامه کامپیوتری را کاهش دهد. هوش مصنوعی در حال آزمایش مهارت انسان در ساختن ماشین‌ها برای یادگیری رفتار انسان‌هاست. اجازه دادن به ماشین‌ها برای درک و آموزش آن‌ها، با هوش مصنوعی تعریف می‌شود، در حالی که برنامه‌نویسی معتقد به ساختن سیستم کامپیوتری است.

کاربردهای هوش مصنوعی

امروزه کاربرد این علم در تمامی صنعت‌ها و بسیاری از جنبه‌های زندگی روزمره ما نیز ایفای نقش می‌کند و آموزش هوش مصنوعی در تمام مقاطع سیستم‌های آموزشی دنیا جریان دارد. در ادامه با برخی از کاربردهای Artificial Intelligence آشنا می‌شوید که احتمالاً نمی‌دانستید دارای هوش ماشینی هستند.

کاربرد هوش مصنوعی

خرید و تبلیغات اینترنتی

هوش مصنوعی به طور گسترده‌ای برای ارائه توصیه‌های شخصی به افراد استفاده می‌شود. به عنوان مثال بر اساس جستجوها و خریدهای قبلی کاربران یا سایر رفتارهای آنلاین، این تکنولوژی برای هر فرد عملکردی متفاوت مانند بهینه سازی محصولات ارائه می‌دهد.

جستجوی وب

موتورهای جستجو از ورودی وسیع داده‌هایی که توسط کاربرانشان برای ارائه نتایج جستجوی مرتبط ارائه می‌شود، یاد می‌گیرند.

گوشی های هوشمند

گوشی‌های هوشمند از هوش ماشینی برای ارائه خدماتی که تا حد امکان مرتبط و شخصی هستند استفاده می‌کنند. این دستیارهای شخصی دیجیتال ویژگی ها و کاربرد ها بیشترین عملکرد را در زندگی روزمره ما دارند.

ابزارهای ترجمه

نرم افزار ترجمه زبان، چه بر اساس متن نوشتاری یا گفتاری، برای ارائه و بهبود ترجمه به این فناوری متکی است. این امر در مورد عملکردهایی مانند زیرنویس خودکار نیز صدق می‌کند.

امنیت سایبری

سیستم‌های هوش مصنوعی می‌توانند به شناسایی و مبارزه با حملات سایبری و سایر تهدیدات سایبری بر اساس ورودی مداوم داده‌ها، شناسایی الگوها و عقب‌نشینی حملات کمک کنند.

حمل و نقل

هوش مصنوعی می‌تواند ایمنی، سرعت و کارایی ترافیک ریلی را با به حداقل رساندن اصطکاک چرخ‌ها، به حداکثر رساندن سرعت و امکان رانندگی خودکار بهبود بخشد.

غذا و کشاورزی

هوش مصنوعی می‌تواند در ایجاد یک سیستم غذایی پایدار کشورها استفاده شود. برای مثال می‌تواند با به حداقل رساندن استفاده از کودها، آفت‌کش‌ها و آبیاری، غذای سالم‌تری را برای کمک به بهره‌وری و کاهش اثرات زیست محیطی تضمین کند. همچنین ربات‌ها می‌توانند علف‌های هرز را از بین ببرند و برای مثال استفاده از علف‌کش‌ها را کاهش دهند.

سلامتی

محققان در حال مطالعه نحوه استفاده از هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل مقادیر زیادی از داده‌های سلامتی و کشف الگوهایی هستند که می‌تواند به اکتشافات جدید در پزشکی و راه‌هایی برای بهبود تشخیص فردی منجر شود.

هوش مصنوعی در برابر کووید-19

در مورد کووید-19، هوش مصنوعی در تصویربرداری حرارتی در فرودگاه‌ها و جاهای دیگر استفاده شده است. از کاربردهای دیگری که در برابر کووید-19 داشته است می‌توان به تشخیص عفونت از اسکن ریه توموگرافی کامپیوتری اشاره کرد. همچنین برای ارائه داده‌هایی برای ردیابی شیوع بیماری نیز استفاده شده است.

هوش ماشینی

سخن آخر

سوالی که در ذهن هر فردی در مورد این علم به وجود می‌آید این است که «آیا هوش مصنوعی علیه بشریت است؟». برای پاسخ بی‌طرفانه به این سوال، همانطور که هر سکه دو روی دارد، بدیهی است که هوش ماشینی نیز می‌تواند مزایا و معایب خاص خود را داشته باشد. با افزایش جمعیت، هوش انسان برای حل مشکلات در سراسر جهان کافی نیست و ما به یک حس ششم ساخته دست بشر نیاز داریم که به حل مشکلات کمک کند. به هر حال حقیقت این است که تحقیق در مورد AI هنوز به پایان نرسیده و راه طولانی در پیش است تا بتوانیم از تمام پتانسیل‌های این ابزار قدرتمند بهره‌مند شویم. نظر شما در این مورد چیست؟ دیدگاه‌های خود را در این مورد با ما در میان بگذارید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا